VACATURE: Junior onderzoeker 'Evaluatie VAPH-beleid t.a.v. geïnterneerde & gedetineerde personen met handicap'

(17-01-2023) Deze vacature voor een junior onderzoeksmedewerker heeft betrekking op het onderzoeksproject “Evaluatie van het VAPH-beleid ten aanzien van geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap”.

Het project wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers uit de Vakgroep Orthopedagogiek, UGent, de onderzoekscluster HRM and Organisational Behaviour, UGent en E-QUALITY, Hogeschool Gent.

De laatste jaren wordt er meer aandacht besteed aan de zorg en ondersteuning van gedetineerde of geïnterneerde personen met een (vermoeden van) handicap die in de gevangenis, (forensische) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of VAPH-instellingen verblijven. In dat opzicht gebeuren er verschillende investeringen, waarbij aandacht wordt besteed aan de zorg en ondersteuning voor personen met een (vermoeden van) handicap. De beschikbare cijfers tonen aan er dat heel wat verschillende projecten en investeringen zijn. Het is evenwel niet duidelijk welke (maatschappelijke) meerwaarde en welk bereik de diverse investeringen hebben. Naast het in kaart brengen van de diverse investeringen, lijkt het van belang om een duidelijk zicht te krijgen op de geografische spreiding van de verschillende initiatieven en mogelijkheden die aan gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap en aan geïnterneerde personen, worden aangeboden.

Solliciteren kan via deze link