Hari Prasad Adhikari Sacré

Ik doe onderzoek naar culturele geletterdheid in transitie, waarbij ik me voornamelijk richt op de veranderende constructie van het concept ongeletterdheid. 

Ik onderzoek hoe culturele geletterdheid ons begrip van ongeletterdheid heeft verruimd. De betekenis van het concept evolueerde van een tekort aan taalvaardigheden tot een politiek beladen concept voor bestuursvorming. Diegene die culturele ongeletterdheid kan definiëren beschikt tevens over de macht om een culturele norm te verankeren, terwijl diegene die als cultureel ongeletterd wordt gedefinieerd vaak afhankelijk wordt van die culturele norm. 

Het opzet van mijn onderzoek is tweeledig. Enerzijds onderzoek ik de culturele productie van ongeletterdheid. Anderzijds onderzoek ik hoe pedagogiek geletterde burgers, die culturele ongeletterdheid ondergaan omwille van migratie, kan emanciperen. 

Ik onderzoek de veranderende rol van ongeletterdheid in beleidsvoering, hoger onderwijs en erfgoed taal cursussen.

Ik behaalde een master Culturele Studies aan de Katholieke Universiteit van Leuven en een bachelor Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent.