Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 15, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
EB23 - Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

 • Titel Onderzoeksproject: De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een multicomponent interventie ter bevordering van een gezond voedingspatroon bij Vlaamse hoger onderwijsstudenten
 • Aanvang: 1 oktober 2022
 • Duur: 4 jaar (1 + 3; contract wordt mits positieve evaluatie na 1 jaar met 3 jaar verlengd)

Onderzoeksproject

In het kader van een Stichting Tegen Kanker project zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste doctoraatsbursaal. Het project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Consumentengedrag (vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, UGent), de onderzoeksgroep Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie (MOVE) (vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, VUB), de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering (vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, UGent) en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Gezien ongezond voedingsgedrag en obesitas twee belangrijke risicofactoren zijn van kanker en andere welvaartsziekten, is het van groot belang om reeds van jongs af aan een gezond voedingspatroon te bevorderen en zo gewichtstoename te voorkomen. De overgang van de middelbare school naar het hoger onderwijs is echter een goed bestudeerde risicoperiode van gewichtstoename en het niet volgen van de aanbevolen voedingsrichtlijnen. Dit project omvat daarom de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een preventieprogramma met als doel het eetgedrag bij Vlaamse hoger onderwijsstudenten te verbeteren en hierdoor tevens gewichtstoename te voorkomen. Op de lange termijn zal dit bijdragen tot een verminderde ontwikkeling van kanker en andere welvaartsziekten. Wanneer dit programma effectief blijkt, kan dit programma verspreid worden naar alle hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen als deel van een grootschalige preventiestrategie.

Concreet zal dit onderzoeksproject bestaan uit 1) het identificeren van relevante actoren binnen het hoger onderwijs en het peilen naar hun perspectieven rond facilitators en barrières voor adoptie en implementatie van interventiestrategieën; 2) het ontwikkelen en implementeren van een multicomponent preventieprogramma a.d.h.v. het Intervention Mapping Protocol en met een participatieve aanpak en 3) een effect- en procesevaluatie van de ontwikkelde interventie bij twee hogeschool- en twee universiteitscampussen.

Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van de verschillende deelstudies binnen dit project.
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de betrokken onderzoeksgroepen/vakgroepen en de daarbij horende taken vervullen.
 • Helpen met het communiceren en breed verspreiden van het finale interventiepakket.

Onderzoeksgroepen

Het project wordt begeleid door onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen, het project zal bovendien uitgevoerd worden als een gezamenlijk doctoraat (=joint PhD). Dit betekent dat de uiteindelijke doctoraatstitel zal worden uitgereikt door twee instellingen (UGent & VUB) die tevens ook de verantwoordelijkheden voor de begeleiding en coördinatie van de doctoraatsbursaal zullen delen en een gezamenlijke examenprocedure zullen organiseren.

 • Prof. dr. Wendy Van Lippevelde – onderzoeksgroep ‘Consumentengedrag’ van de vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Tom Deliens – onderzoeksgroep ‘Beweging en Voeding voor Gezondheid en Prestatie (MOVE)’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, VUB)
 • Prof. dr. Benedicte Deforche & Prof. dr. Maïté Verloigne – onderzoeksgroep ‘Gezondheidsbevordering’ van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een Master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Gezondheidsbevordering, Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in Revalidatiewetenschappen, Master in Communicatiewetenschappen, Master in Handelswetenschappen, Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Ook andere Masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande Masteropleidingen zitten en in juli/september 2022 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten kunnen goede studieresultaten voorleggen (in het bijzonder voor onderzoeksmethodologie en statistiek) en hebben zich tijdens hun studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben een sterke basis in data-analyse.
 • Kandidaten hebben interesse in gezondheidsbevordering bij studenten.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met studenten in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten zijn enthousiast, gedreven, nemen initiatief en werken proactief.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten beschikken over de nodige weerstand en kunnen constructief omgaan met weerstand.
 • Kandidaten zijn bereid zich te verplaatsen in Vlaanderen i.f.v. dataverzameling.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 • Kandidaten engageren zich om de termijn van vier jaar te vervolledigen en tot een doctoraal proefschrift te komen.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Wendy Van Lippevelde (Wendy.VanLippevelde@ugent.be) en Tom Deliens (Tom.Deliens@vub.be) ten laatste tegen 15 augustus 2022.

 1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
 2. Een curriculum vitae

Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs

U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen, dit zal doorgaan op maandag 29 augustus 2022. Gelieve deze dag alvast vrij te houden.

Voor meer informatie over het statuut van doctoraatsbursaal (o.a. beursbedrag, fietstoelage) zie: https://www.ugent.be/nl/onderzoek/doctoreren/doctoraatsbursalena-z.htm

Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Wendy.VanLippevelde@ugent.be en Tom.Deliens@vub.be.