Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 31, 2022 00:00
Vakgroep/directie/dienst
EB23 - Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

In het kader van een EIT Food project zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste doctoraatsbursaal. Het project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Consumentengedrag (vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie, UGent), Rikolto, Eufic, VTT (Finland) en de Voedselbank van Olsztyn (Polen) en heeft als doel duurzame voeding toegankelijker te maken voor alle consumenten.

Concreet ga je voor dit doctoraatsonderzoek een methode uitwerken die supermarkten en andere actoren in de voedselomgeving kunnen gebruiken om gedragsinterventies op te stellen die consumenten spontaan naar duurzamer koopgedrag moeten (bege)leiden. Via deze methode ontwikkel je samen met enkele Europese retailers gedragsinterventies die je nadien effectief in supermarkten gaat implementeren en evalueren. Nadien bestudeer je deze interventies verder in het consumentenlabo van onze onderzoeksunit.

Concreet zal dit onderzoeksproject bestaan uit 3 deelstudies: 1) ontwikkelen van een methode om gedragsinterventies voor duurzame voedselaankopen te bevorderen; 2) pilootstudie van de testen gedragsinterventie en veldwerk bij Europese supermarkten; 3) experimenteel onderzoek in het consumentenlabo.


Taken

Het onderzoeksproject bestaat uit volgende kerntaken:

 • Het coördineren en uitvoeren van de verschillende deelstudies binnen dit project,
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen,
 • Adequaat functioneren in de betrokken onderzoeksgroep/vakgroep en de daarbij horende taken vervullen,
 • Helpen met het communiceren en breed verspreiden van de bevindingen van het onderzoeksproject.


Naast deze kerntaken draai je mee in de dagelijkse werking van de onderzoeksgroep consumentengedrag. Mogelijke taken hierbij zijn:

 • Studenten begeleiden bij masterproeven waarvan het onderwerp nauw aansluit bij het onderzoeksproject,
 • Mee uitwerken van aanverwante onderzoeksvoorstellen,
 • Assistentie verlenen bij gelijkaardige projecten,
 • Bevindingen delen in lessen.

Functieprofiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een Master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in Handelswetenschappen, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Psychologie, Master in Sociologie, Master in Revalidatiewetenschappen, Master in Communicatiewetenschappen. Ook andere Masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande Masteropleidingen zitten en in september 2022 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten kunnen goede studieresultaten voorleggen (in het bijzonder voor onderzoeksmethodologie en statistiek) en hebben zich tijdens hun studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben een sterke basis in data-analyse.
 • Kandidaten hebben interesse in gedragsinterventies en onderzoek naar een gezonde en duurzame levensstijl.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met studenten in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten zijn enthousiast, gedreven, nemen initiatief en werken proactief.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten beschikken over de nodige weerstand en kunnen constructief omgaan met weerstand.
 • Kandidaten zijn bereid zich te verplaatsen in Europa i.f.v. dataverzameling.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan (inter)nationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 • Kandidaten engageren zich om de termijn van vier jaar te vervolledigen en tot een doctoraal proefschrift te komen.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Hendrik Slabbinck (Hendrik.Slabbinck@ugent.be) en Wendy Van Lippevelde (Wendy.VanLippevelde@ugent.be) ten laatste op 31 Augustus 2022.

 • Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
 • Een curriculum vitae
 • Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs


U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.

Na dossierselectie zullen een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen, dit zal doorgaan op maandag 19 september. Gelieve deze dag alvast vrij te houden. Indienstreding is voorzien op 1 oktober.