Studiekosten en studiefinanciering

Studiegeld

Bij inschrijving betaal je studiegeld. Het bedrag is afhankelijk van het type opleiding (bachelor, master, …), het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit (EER of niet-EER) en je verblijfsstatuut.

Hoeveel bedraagt het studiegeld?

Het regulier studiegeld bedraagt 979,6 (voor een bachelor-, master-, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma van 60 studiepunten, AJ 2022-23).

Wie komt in aanmerking voor vermindering van studiegeld?

Bepaalde studenten komen in aanmerking voor verminderd studiegeld en betalen het ‘beurstarief’ van 115,8 (AJ 2022-23). Hiervoor moet je een laag inkomen hebben en als niet-EER-student voldoen aan één van deze voorwaarden:

  • Je hebt een verblijf van onbeperkte duur in België
  • Je bent erkend vluchteling of je hebt het statuut ‘subsidiaire bescherming’
  • Je hebt een tijdelijk beschermingsstatuut (voor studenten uit Oekraïne)
  • Je bent slachtoffer mensenhandel
  • Je verblijft minstens 12 maanden onafgebroken en wettig in België (dit geldt niet bij een lopende asielprocedure of wanneer je visumstudent bent).
  • Je bent gezinshereniger (hiervoor gelden wel nog specifieke bijkomende voorwaarden).
! Om in aanmerking te komen voor vermindering van studiegeld (beurstarief), moet je na inschrijving een studietoelage aanvragen: www.studietoelagen.be of contacteer de Sociale Dienst van de UGent: www.ugent.be/socialedienst
! Asielzoekers komen niet in aanmerking voor vermindering van studiegeld en betalen het regulier studiegeld (€979,6 voor 60 studiepunten).

Kan aan vluchtelingen of asielzoekers een verhoogd inschrijvingsgeld gevraagd worden?

Neen. Voor masteropleidingen kan aan niet-EER-studenten een verhoogd studiegeld gevraagd worden (tarief A: €1903,6 of tarief B: €5881,6). Maar dit geldt NIET als je tot één van bovenstaande categorieën behoort die in aanmerking komen voor het beurstarief. Ook aan asielzoekers wordt geen verhoogd studiegeld gevraagd. Zij betalen het regulier studiegeld (€979,6 voor 60 studiepunten).

Meer info: www.ugent.be/studiegeld

Andere studiekosten

Naast het studiegeld, zijn er nog andere studiekosten. Lees hier meer over wat studeren kost aan UGent.

Studiefinanciering

Ben je erkend vluchteling of heb je het statuut ‘subsidiaire bescherming’, dan kan je in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Je moet dan wel aan bepaalde inkomens- en studievoorwaarden voldoen. Ook de samenstelling van je gezin telt mee.
Meer info: www.studietoelagen.be

Je kan voor informatie en hulp bij de aanvraag terecht bij de Sociale Dienst van de UGent: www.ugent.be/socialedienst

Sociale Dienst UGent

De Sociale Dienst van de UGent geeft je advies over mogelijke financiële steun en helpt je met het aanvragen van een studietoelage: www.ugent.be/socialedienst

   

This information in English