Samenstelling werkgroep Diversiteit & Inclusie op 1 september 2021

Voorzitter

 

de vicerector

Mieke Van Herreweghe

Stemgerechtigde leden naast de voorzitter

 

de academisch beheerder

Mike Nachtegael

de directeurs van de centrale administratie

de directeur Onderwijsaangelegenheden

Ilse De Bourdeaudhuij

de directeur Personeel en Organisatie

Hugo De Vreese

de vertegenwoordigers van het bestuur

één ZAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ZAP-geleding in de raad van bestuur

Mieke Van Houtte

één AAP-vertegenwoordiger, op voordracht van de AAP-geleding in de raad van bestuur

Muhammet Ikbal Sahan

één ATP-vertegenwoordiger, op voordracht van de ATP-geleding in de raad van bestuur

Dimitri Van Cauwelaert

één studentenvertegenwoordiger, op voordracht van de studentengeleding in de raad van bestuur

Eva Van Reeth

één vertegenwoordiger van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus, op voordracht van de externe geleding in de raad van bestuur

N.N.

Facultaire diversiteitscoördinatoren

LW

Bart Deygers

RE

Charlotte De Kock

EB

Ilse Ruyssen

PP

Senne Braem

PP

Elisabeth De Schauwer

PS

Lesley Hustinx

WE

Annemieke Verbeken

EA

ntb

BW

Pieter Spanoghe

GE

Miet De Letter

DI

Ward De Spiegelaere

FW

Christophe Stove

FW

Lies Lahousse

Vertegenwoordiger van de Gentse Studentenraad

Nicolas Elaut

Inhoudelijke experten

Directeur Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender

Chia Longman

Coördinator van de interuniversitaire masteropleiding in Gender en Diversiteit

 

Sabrina Vandevelde

Directeur Steunpunt Diversiteit & Leren

Wendelien Vantieghem

Diensthoofd Divergent

Geert Van Hove

Directeur Studentenvoorzieningen

Dominique Van Acker

Leden met raadgevende stem

 

Directeur Internationalisering

Guido Van Huylenbroeck

Beleidsadviseur kabinet van de vice-rector

Claire Van de Velde

Beleidsadviseur diversiteit en inclusie DOWA

Katrien De Bruyn

Beleidsadviseur diversiteit en inclusie DPO

Tine Brouckaert

Opdrachthouder diversiteit

Khalid Benhaddou

Regeringscommissaris (of zijn afgevaardigde)

Erik Maes

Coördinator diversiteit en inclusie kabinet van de vicerector

Badra Djait