Dr. Alexis Dewaele - Wie niet weg is, is gezien? De zichtbaarheid van holebi’s en gevolgen voor mentaal welbevinden

‘Impression management’ of zelfpresentatie is een manier om jezelf als individu te plaatsen binnen de sociale orde en sociale interacties te faciliteren. In een gesprek met een ander, passen we ons uiterlijk en manieren aan aan de context. Impression management kan in het bijzonder voor gestigmatiseerde groepen een aantal voordelen opleveren. Wanneer je je minderheidskenmerk kan verbergen, levert dat misschien voordelen op in specifieke situaties zoals op een sollicitatiegesprek.

Met betrekking tot holebi’s verwijzen we op dat vlak naar zichtbaarheidsmanagement: het continue proces waarbij holebi’s zorgvuldige beslissingen maken over het al dan niet zichtbaar maken van hun seksuele oriëntatie in een verscheidenheid van sociale situaties. Omgaan met deze openheid kan dan samengaan met het (minder) ervaren van mentale stress die voortvloeit uit gepercipieerd stigma. Holebi’s doen het immers niet zo goed op vlak van mentaal welbevinden en dat geldt in het bijzonder voor holebi-jongeren (die scoren bv. erg hoog op vlak van depressieve en suïcidale gevoelens). Dat maakt het erg relevant om na te gaan wat voor- en nadelen zijn van deze specifieke vorm van ‘impression management’. Daarom belichten  we in deze presentatie, op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, de relatie tussen zichtbaarheidsmanagement, stigma en mentale gezondheid bij holebi’s.

Dr. Alexis Dewaele behaalde een Master in de psychologie en een doctoraat in de sociologie. Momenteel is hij post-doctoraal onderzoeker en onderzoekscoördinator binnen PSYNC, een consortium binnen het veld van de klinische psychologie (UGent). Op vlak van onderzoek gaat zijn interesse uit naar seksuele gezondheid, seksuele minderheden, minderheidsstress, coping en online survey methodologie.

Praktisch

10 december 2015

12u30 - 14u00

Raadzaal UFO
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent

Neem contact op voor alle vragen over toegankelijkheid en/of over extra faciliteiten van deze middaglezing

Inschrijven?

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/wienietwegisisgezien

Indien het openen van de pagina niet meteen lukt, gebruikt u best een andere browser (vb.: Mozilla Firefox)!