Studiegeld permanente vorming 2022-2023

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit een vast bedrag (€ 253,60) + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Zie Humanities Academie

Faculteit Recht en Criminologie

Zie Gandaius Academy

Faculteit Wetenschappen

Zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Endodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag+ € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 15000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Orthodontie
4 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 3810 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Parodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 4277 per jaar
Niet EER-studenten: € 253,60 vast bedrag + € 25000 per jaar
Zie ook studiegeld Master-na-masteropleiding

Reconstructieve tandheelkunde
Wordt niet meer ingericht vanaf AJ 2022-23

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor de andere opleidingen zie Ghent Health Academy for Lifelong learning (The GHALL)

Faculteit Ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

zie UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
1 of 2 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 253,60 per jaar

Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Voor de andere opleidingen zie Academie voor Diergeneeskunde

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Zie Dunant Academie

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 253,60

Stage Industrieapotheker
€ 253,60

 Inschrijven voor deze opleidingen: www.ugent.be/inschrijven

Contact

studiegeld@ugent.be