Senior postdoctoraal onderzoeksmandaat

Ontvankelijkheid

 • Doctoraat behaald tussen 1 oktober 2016 en 30 september 2019 EN min. 2 jaar postdoctorale onderzoekservaring op 1 oktober 2022

Postdoc mandaat FWO eligibility window start 2022

Kenmerken

Het senior postdoctorale mandaat is een persoonsgebonden mandaat van 3 jaar en wil onderzoekers, die enkele jaren in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma verder ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Aan het mandaat  zijn flexibele werkingsmiddelen gekoppeld (4.000 - 10.000 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Een aanvraag FWO postdoctoraal mandaat voorbereiden in Corona tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderzoeksactiviteiten: beperkte toegang tot onderzoeksfaciliteiten, zorg voor jonge kinderen tijdens lock-down; verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, …  Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil.

Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving.

Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Ontvankelijkheidscriteria

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift
 • Je kan je kandidaat stellen voor een senior postdoctoraal mandaat tijdens indien jouw doctoraatsdiploma (datum doctoraatsdiploma), behaald is minimum drie jaar en maximum zes jaar voor 1 oktober van het jaar van aanvang.
 • Je dient door middel van een verklaring van jouw onthaalinstelling aan te tonen dat je over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring beschikt.
 • Je kan maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Een aanvraag voor een senior postdoctoraal mandaat volgend op een junior postdoctoraal mandaat moet onmiddellijk aansluiten (bij 1e aanvraag)
 • Indien je nog niet eerder een postdoctoraal mandaat van het FWO had, moet je aantonen dat je over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring beschikt (zie template e-loket).

  Indienprocedure

  • De oproep opent in september
  • Indiendatum: 1 december (17 uur, Belgische tijd).
  • Je zoekt een supervisor aan een Vlaamse universiteit, die na de indiening wordt gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Je dient je aanvraag, in het Engels, in via de online applicatie op het FWO e-loket (aanmelden verplicht). Zorg dat je op tijd een account aanmaakt, want de verificatie van dit account kan tot 48 uur duren. 

  Evaluatie

  • e wordt in april na de preselectie door het expertpanel al dan niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je in april of mei op interview in het panel.
  • Afhankelijk van hoe de COVID-19 situatie evolueert, zullen de interviews fysiek of online plaatsvinden.

  Toekenning

  Bekendmaking van de resultaten op 31 mei (via de website van het FWO).

  Het mandaat start op 1 oktober of 1 november van het jaar van de toekenning (afhankelijk wat er werd aangegeven in het aanvraagformulier).

  Meer informatie

  Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

  Vrijdag 8 oktober 2021 (09:00-10:30) vond de FWO infosessie over de postdoctorale mandaten plaats. Je kan de opname en PowerPoint presentatie online bekijken.

  Als houder van een FWO postdoctoraal onderzoeksmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

  Meer informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO postdoctorale mandaat vind je terug in de PowerPointpresentatie en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2021).

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie