Projectbegroting

Op deze pagina vindt u meer informatie over het toegelaten budget voor een FWO Odysseus projectaanvraag. Met vragen hierover kan u contact opnemen via vlaams-federaal@ugent.be.

 • Odysseuskandidaten type I kunnen 400.000 tot 1.000.000 EUR per budgetjaar aanvragen (inclusief personeel, werking en uitrusting)
 • Odysseuskandidaten type II kunnen 100.000 tot 200.000 EUR per budgetjaar aanvragen (inclusief personeel, werking en uitrusting)
Opmerking: De universiteit voorziet de loonkost van het Odysseus-mandataris. Dit mag niet in de projectbegroting worden opgenomen.

Personeel

 • Begroot de reële loonkost als de aan te werven persoon gekend is of als u iemand wil aanwerven met meer anciënniteit dan in onderstaande tabel. Voor ramingen kan u contact opnemen met de front officer van uw vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be. Bereken 2 % bijkomende loonkost, of 3 % indien het gaat om een (postdoctoraal) wetenschappelijk medewerker.
  Gelieve de bedragen af te ronden naar het bovenliggende 500 of 1000-tal.
 • Indien de aan te werven persoon niet gekend is, gelieve onderstaande bedragen te gebruiken.


Overzicht gemiddelde kost per jaar aan UGent. Van toepassing bij budget onderzoeksprojecten junior senior

Werking

 • De normale werkingskosten, noodzakelijk voor de uitvoering van het project
 • Kosten voor jobstudenten, enquêteurs en onkosten, voortvloeiend uit de uitnodiging van een gastonderzoeker in de onderzoekseenheid
 • Kleine apparatuur van minder dan 20.000 EUR per eenheid, noodzakelijk voor het project
 • Kosten van studieverblijven en deelname aan congressen in het buitenland voor zover deze in de lijn liggen van het toegekende onderzoeksproject
 • Toegang tot en disseminatie van onderzoeksresultaten

Uitrusting

 • Budget voor uitrusting kan enkel begroot worden in de eerste 3 projectjaren
 • Alle apparatuur vanaf 20.000 euro per eenheid