Projecten Wetenschap en maatschappij

Met de oproep voor projecten 'Wetenschap en maatschappij' richt de UGent een financieringskanaal in voor op wetenschappelijke leest geschoeide projecten met een brede maatschappelijke inslag.

Wetenschapspopularisering

De UGent wil hiermee projecten steunen die zich richten op popularisering en/of maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijk onderzoek (proces), wetenschappelijke kennis (product) of patrimonium.

Dit houdt in dat er steeds een belangrijk communicatie-aspect aan het project verbonden dient te zijn, waarbij informatie naar een relatief breed publiek verspreid wordt.

De projecten dienen een immateriële winst te leveren aan de maatschappij, en bij te dragen aan de uitstraling van de UGent.

Doelgroep

Er zijn in principe geen beperkingen m.b.t. het wetenschapsdomein of de vorm van informatieverspreiding.

Wat de doelgroep betreft is het belangrijk dat het project zich (ook) richt naar groepen buiten de academische wereld.

Projecten voor professionele doelgroepen zijn uitgesloten. Eveneens uitgesloten zijn onderwijsprojecten die zich richten op het hoger onderwijs, projecten die gezondheidsvoorlichting tot doel hebben, en zuivere marketing- of promotieprojecten voor technologie naar een breed publiek.

Sinds 2014 wordt deze oproep niet meer ingericht.

Meer info