NATO Science for Peace and Security Programme

Het NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme is een beleidsinstrument dat samenwerking en dialoog bevordert  met alle partners, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisuitwisseling. Het SPS programma voorziet financiering, expertise en ondersteuning aan veiligheid-relevante activiteiten die worden uitgevoerd tussen partners van NATO-landen en partnerlanden.

Voorstellen kunnen worden ingediend in alle domeinen van de volgende key priorities:

  • Counter-Terrorism
  • Energy Security
  • Cyber Defence
  • Defence against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear (CBRN) Agents
  • Environmental Security

Financiering kan worden aangevraagd voor:

  • Multi-year research and development projects
  • Training courses
   • Advanced Study Institutes (ASI)
   • Advanced Training Courses (ATC)
  • Workshops
   • Advanced Research Workshop (ARW)

Aanvragen binnen dit programma kunnen continu worden ingediend, maar NATO voorziet drie afsluitdata per jaar: 1 maart, 1 juli en 1 november.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de EU-cel (EU-cel@UGent.be).