Long Term Potential of hybridGEOTABS in the Clean Energy Transition of the EU Non-Residential Building Stock

Promovendus/a
Mahmoud, Rana
Faculteit
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Curriculum
Master of Science, Universität Kassel, Duitsland, 2012
Academische graad
Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
Taal proefschrift
Engels
Vertaling titel
Langetermijnpotentieel van hybridGEOTABS in de energietransitie van de niet-residentiële gebouwenstock in Europa
Promotor(en)
prof. Jelle Laverge, vakgroep Architectuur en Stedenbouw - dr. ir.-architect Eline Himpe, vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Examencommissie
voorzitter prof. Filip De Turck (academisch secretaris) - dr. ir.-architect Marc Delghust (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. ir.-architect Eline Himpe (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Arnold Janssens (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - prof. Jelle Laverge (vakgroep Architectuur en Stedenbouw) - dr. Janet Reyna (National Renewable Energy Laboratory, VS) - prof. Maarten Sourbron (KU Leuven)

Praktisch

Datum
Vrijdag 16 december 2022, 14:00
Locatie
auditorium Vandenhove, Paviljoen Charles Vandenhove, gelijkvloers, Rozier 1, 9000 Gent
Livestream
Volg online

Meer info

Contact
doctoraat.ea@ugent.be