Building a Glocalised Serial for Children: Corriere dei Piccoli (1908-1923) and TBO (1917-1932)

Promovendus/a
Van de Wiele, Eva
Faculteit
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep
Vakgroep Letterkunde
Gezamenlijk doctoraat
KU Leuven
Curriculum
Master of Arts in de taal- en letterkunde - Nederlands - Italiaans (UGent, 2016)
Academische graad
Doctor in de letterkunde (UGent & KU Leuven)
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
Prof. dr. Maaheen Ahmed, LW07 - Prof. dr. Jan Baetens, KU Leuven
Examencommissie
Prof. dr. Marysa Demoor, LW07

Praktisch

Datum
Donderdag 29 september 2022, 17:30
Locatie
Het Pand, zaal rector Vermeylen, Onderbergen 1, 9000 Gent