ENLIGHT Rectoren ondertekenen Sustainability Engagement

(06-12-2021) Ze doen dit naar aanleiding van de ENLIGHT General Meeting. Het verbindt hen ertoe om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling en een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van bestuur, onderwijs en onderzoek.

Sustainability Engagement

De belangrijkste elementen van de ENLIGHT Sustainability Engagement zijn:

  • In overeenstemming met haar missie wil ENLIGHT het belang onderstrepen van onderwijs om studenten in staat te stellen grote maatschappelijke transities aan te pakken en billijk welzijn en duurzaamheid te bevorderen. Als toekomstige change-agents moeten studenten meer mogelijkheden krijgen om specifieke kennis en vaardigheden op te doen om klimaatverandering tegen te gaan. ENLIGHT wil de integratie van duurzaamheidsonderwijs uitbreiden naar alle studieniveaus en alle disciplines en een 'cultuur van duurzaamheid' creëren in onze universiteiten.
  • ENLIGHT werkt aan structurele manieren om internationalisering te verzoenen met duurzaamheid en zo de CO2-uitstoot te verminderen.
  • Als ‘critical peers’ willen de ENLIGHT-universiteiten de diversiteit van de alliantie benutten om benchmarks te identificeren en zo op continue basis onze duurzaamheidsplannen te verbeteren om klimaatverandering tegen te gaan. Hierin is de ook sociale dimensie essentieel.
Met deze verklaring neemt de UGent het engagement verder op om haar pioniersrol rond maatschappelijke thema’s uit te dragen in het internationaal hogeronderwijslandschap. Zie bv. ook de recente oproep tot actie in het kader van de COP26-conferentie vanuit het CESAER-netwerk, dat voorgezeten wordt door Rector Rik Van de Walle.

Download de volledige ENLIGHT Sustainability Engagement.

Over ENLIGHT

ENLIGHT is een alliantie van negen Europese universiteiten: Baskenland (Spanje), Bordeaux (Frankrijk), Bratislava (Slowakije), Galway (Ierland), Göttingen (Duitsland), Groningen (Nederland), Tartu (Estland) en Uppsala (Zweden). In het kader van het European University initiative bouwt ENLIGHT aan een structurele en duurzame samenwerking in onderwijs en onderzoek met de ambitie om me vorm te geven aan de transformative van het hoger onderwijs. Verdere info is beschikbaar op het intranet.