Onderwijsvisie in de kijker: verleg grenzen

(27-02-2022) Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? De onderwijsvisie van onze universiteit is gestoeld op zes strategische doelstellingen. De komende weken zetten we de doelstellingen in de kijker. Vandaag: verleg grenzen.

Toegewijd lesgeven om zo jonge mensen met een stevige bagage en een kritische geest de wereld in te sturen: het is een dagelijkse bezigheid voor duizenden UGent’ers. Het onderwijs aan onze universiteit is van topkwaliteit dankzij de permanente inzet en passie van onze lesgevers, onderzoekers en onderwijsbegeleiders. Hoewel de meesten er vaak niet bewust bij stilstaan schuilt onder onze onderwijstaken een gemeenschappelijke basis, verwoord in de onderwijsvisie.

Waarvoor staat het onderwijs aan de UGent? Vandaag zetten we de vijfde doelstelling van de onderwijsvisie van de UGent in de kijker: het onderwijs aan de UGent bouwt een internationale dimensie in, samengevat in de slogan ‘verleg grenzen’.

Verleg grenzen

Als partner in een internationaal breed vertakt netwerk brengt de UGent een internationaal perspectief binnen in haar onderwijs. Internationalisering voor de UGent is geen doel op zich, maar een middel om de academische kwaliteit van haar onderwijs te verhogen. Zo brengt de uitwisseling van studenten en personeelsleden  nieuwe ideeën en perspectieven binnen die zorgen voor nieuwe vormen van integratie, en dus van innovatie. Internationale ervaringen bieden studenten en personeelsleden de kans om zich internationale en interculturele competenties eigen te maken. Die zijn broodnodig in een tijd van toenemende globalisering en diversiteit.

De UGent ziet internationalisering ook als een middel om haar onderwijs(beleid) internationaal te benchmarken. Zo tilt de UGent via thematische internationale denktanks haar bredere onderwijsbeleid naar een hoger niveau. Een permanente dialoog met andere internationale academische instellingen en koepelorganisaties is voor de UGent dan ook een belangrijke prioriteit.

Wat betekent grenzen verleggen concreet in de dagelijkse onderwijspraktijk? Bekijk onderstaand filmpje:

Inspireer je collega’s

Wat doe jij als lesgever of onderwijsbegeleider om grenzen te verleggen? Laat het weten in een comment op de post op de facebookgroep en inspireer je collega’s!

Meer info