PUBLICATIE - Accepteerbaarheid van industriële cobots

(25-05-2021)

Collaboratieve robots (cobots) zullen een prominente plaats innemen op de productievloer van de aankomende vierde industriële revolutie. Het is vandaag echter onbekend hoe operatoren zich positioneren ten aanzien van deze cobot(r)evolutie. Deze exploratieve studie ontdekte met een vragenlijst en een kort semi-gestructureerd interview dat aanvankelijk ervaren baanbedreiging laag uitviel bij operatoren in twee Vlaamse maakbedrijven en studenten in technische richtingen. Deze ervaring steeg wel wat op het einde van de vragenlijst - waar de participanten intussen meer hadden geleerd over cobots mogelijk omdat (toekomstige) operatoren twijfelen aan de betrouwbaarheid en capaciteiten van cobots Daarnaast werd een hogere accepteerbaarheid gevonden voor cobotfunctionaliteiten die fysieke werktaken en kwaliteitscontrole omvatten, terwijl cognitief geavanceerde en adaptieve cobots eerder een neutrale accepteerbaarheid uitlokte. De algemene accepteerbaarheid van cobots was voor de operatoren eerder positief. Opmerkelijk, toekomstige operatoren (studenten) scoorden significant wat lager voor de meeste studievariabelen in vergelijking met actueel tewerkgestelde operatoren.

Van Acker, B., Conradie, P., Parmentier, D., Joundi, J., Saldien, J., & Vlerick, P. (2021). Een exploratief onderzoek naar de accepteerbaarheid van industriële cobots bij (toekomstige) operatoren. Gedrag & Organisatie, 34(1), 13–51. https://doi.org/10.5117/G&O2021.1.003.VANA

Contact: dr. Bram Van Acker, dr. Peter Conradie, Jamil Joundi, Prof. dr. ing. Jelle Saldien