Bachelor-en Masterproef suggesties Walter Van Herck

 • studies over religie
  • van David Hume (DNR en NHR)
  • van de Encyclopédie
  • van Henry Thoreau
  • van Ludwig Wittgenstein 
 • Religiestudies
  • religieuze taal
  • religieus geloof (faith and belief)
  • symbolen en rituelen,
  • relatie religie-cultuur, ... 
 • Het filosofische denken van Carry van Bruggen (Carolina de Haan)
 • scriptieonderwerpen kunnen vanzelfsprekend ook in gezamenlijk overleg gezocht worden