Geschiedenis

In het derde bachelorjaar van de opleiding Geschiedenis maak je een keuze maken tussen het traject Geschiedenis of het traject Onderwijs. Binnen het traject Geschiedenis kan je vervolgens kiezen uit een aanbod van zeven minors. Het opnemen van een andere minor dan deze zeven wordt niet toegestaan.

Nadat je een minorkeuze hebt gemaakt, kies je voor (minstens) 15 studiepunten uit de minor. Je dient hierbij zelf rekening te houden met de begincompetenties van de verschillende opleidingsonderdelen (terug te vinden in de studiefiches).

Denk goed na bij het kiezen van een minor. Dit kan relevant zijn voor een eventuele bijkomende studie na je bachelor of master Geschiedenis. Je kiest in dat geval best opleidingsonderdelen in functie van een aansluitend voorbereidingsprogramma. Zo kan je met de minor Politieke en sociale wetenschappen vaak rekenen op een aantal vrijstellingen binnen verschillende voorbereidingsprogramma’s. Dit geldt ook voor de overige minors. Informeer je dus goed (bij de trajectbegeleider van deze opleidingen) alvorens een keuze te maken.

Volgende minors worden binnen de opleiding Geschiedenis aangeboden (meer info via de studiekiezer):

  • Minor Archeologie
  • Minor Afrikanistiek
  • Minor Kunstwetenschappen 
  • Minor De Klassieke traditie 
  • Minor Politieke en sociale wetenschappen 
  • Minor Recht 
  • Minor Economie en bedrijfskunde