Geattesteerde afwezigheid

  • Laad bij ziekte, ongeval of overmacht niet later dan drie werkdagen na het betrokken examen een (medisch) attest op in de online tool ABSENT.
  • Contacteer ten laatste op de dag van je examen de verantwoordelijk lesgever via de ABSENT-tool om binnen de reguliere examenperiode een inhaalmoment af te spreken.
    Bij overmacht oordeelt de lesgever of de afwezigheid gegrond is. In het geval van een inhaalexamen kan de examenvorm zoals die op de studiefiche vermeld wordt, wijzigen. In overleg met de lesgever wordt binnen dezelfde examenperiode een nieuwe examenafspraak bepaald.