Examensecretariaat

De facultaire studentenadministratie (FSA) geldt tijdens de examens als examensecretariaat. Het examensecretariaat functioneert als meldings- en informatiebron voor alle bij de examens betrokken partijen. Aan het examensecretariaat worden onder andere gemeld:

  • het aanvragen voor verplaatsen van een examen (in samenspraak met de titularis)
  • wijzigingen aan de examenregeling
  • afwezigheden door ziekte, overmacht, ...
  • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de ondervragingen kunnen verhinderen
  • vragen in verband met deliberaties en proclamaties
  • adreswijzigingen tijdens de examenzittijd

Contact

Facultaire studentenadministratie
Blandijnberg 2
Gelijkvloers, lokaal 05.03.100.049
Telefoon: +32 9 264 39 46 of +32 9 264 39 37
E-mail: