Curriculum Ba1: aan te vullen opleidingsonderdelen

Bachelor in de geschiedenis

Je dient manueel nog 3 opleidingsonderdelen toe te voegen aan je curriculum en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

 • A004005  Historische teksten (module Methode en heuristiek)
 • A004006 Inleiding tot het historisch onderzoek (module Historische praktijk)
 • 1 opleidingsonderdeel (met ref. k.) te kiezen (module Historische praktijk):
  • A005552 Historische praktijk I: Oudheid
  • A004024 Historische praktijk I: Middeleeuwen
  • A004025 Historische praktijk I: Vroegmoderne Tijd
  • A004026 Historische praktijk I: Moderne en Hedendaagse Tijd

Bachelor in de Oosterse talen en culturen:

Arabistiek en islamkunde

Je dient manueel nog 1 opleidingsonderdeel toe te voegen aan je curriculum en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

 • A005480 Inleiding tot de antropologie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika 

Japan

Je dient manueel nog 3 opleidingsonderdelen toe te voegen aan je curriculum en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

 • A005172 Oosterse literaturen: Japan 
 • A002925 Geschiedenis van  China 
 • A002930 Geschiedenis van Japan 

China (China – traject) + China (UGent – traject)

Je dient manueel nog 3 opleidingsonderdelen toe te voegen aan je curriculum en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

 • A005171 Oosterse literaturen: China 
 • A002925 Geschiedenis van  China 
 • 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
  • A002930 Geschiedenis van Japan 
  • A005471 Geschiedenis van Zuid-Azië 
  • A005470 Geschiedenis van Centraal-Azië 
  • A005455 Inleiding tot de geschiedenis van islamitisch West-Azië (600-1800) 

India

Je dient manueel nog 3 opleidingsonderdelen toe te voegen aan je curriculum en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

 • A005203 Oosterse literaturen: Zuid-Azië 
 • A005471 Geschiedenis van Zuid-Azië 
 • 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:
  • A002925 Geschiedenis van China 
  • A002930 Geschiedenis van Japan 

  • A005470 Geschiedenis van Centraal-Azië 

  • A005455 Inleiding tot de geschiedenis van islamitisch West-Azië (600-1800)

Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen

Eerstejaarsstudenten (modeltraject 1 - MT1) moeten hun tweede vreemde taal Bulgaars I, Bosnisch/Kroatisch/Servisch of Sloveens I toevoegen aan hun curriculum en het curriculum daarna voorleggen ter goedkeuring.

Bachelor in de Toegepaste Taalkunde

Je dient nog manueel de opleidingsonderdelen van het eerste bachelorjaar (60 studiepunten) toe te voegen en je curriculum daarna voor te leggen ter goedkeuring:

In module Faculteitsbrede en domeinspecifieke vorming

 • A703000: Taalnormering van het Nederlands
 • A704152: Inleiding tot de cultuuranalyse
 • A704153: Inleiding tot de digitale tekstanalyse
 • A703002: Inleiding tot het recht
 • A704051: Vreemdetaalverwerving en – didactiek
 • A704052: Inleiding tot de vertaalwetenschap

In module Nederlands

 • A704154: Nederlands: grammatica
 • A704155: Nederlands: taalvaardigheid

In module Vreemde taal 1 (Engels/Frans/ Duits)

 • Taalstructuren A
 • Taalpraktijk A
 • Taalstructuren B
 • Taalpraktijk B

In module Vreemde taal 2 (Engels/Frans/Duits/Italiaans/Russisch/Spaans/Turks)

 • Taalstructuren A
 • Taalpraktijk A
 • Taalstructuren B
 • Taalpraktijk B