Afwezigheid melden

Bij bepaalde opleidingsonderdelen wordt aanwezigheid in de lessen verwacht, studenten aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kunnen een afwezigheid melden en een bewijsstuk indienen via de online tool ABSENT.