Geschiedenis van de collectie

De collecties met betrekking tot de geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw zijn afkomstig uit de voormalige bibliotheek van de Vakgroep (1991-2010) en het Seminarie (1945-1991) voor Nieuwste Geschiedenis. Deze bibliotheek begon op een bescheiden wijze in een lokaal aan de Universiteitsstraat, waar Jan Dhondt en zijn medewerkers een aantal boeken en bronnen voor hun onderzoek samen brachten. Deze verzameling werd jaar na  jaar uitgebreid door aankopen en ruil met andere bibliotheken. Op die wijze ontstond een rijke collectie van werken die uiteenlopende facetten van het recente verleden in het binnen- en buitenland bestrijken.Tijdens de lange periode waarin de bibliotheek werd uitgebouwd, werd het collectiebeheer  herhaaldelijk gewijzigd.  De belangrijkste beslissing vond in 1994 plaats, toen besloten werd om de thematische ordening van de Belgische werken stop te zetten en voortaan een lopende klassering toe te passen voor de meeste werken die werden aangeworven.

Seminariebibliotheek geschiedenis 2010.
Seminariebibliotheek geschiedenis 2010.

In het najaar van 2013 werd de collectie overgebracht naar de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. Daarbij werd een deel van de collectie in depot geplaatst (hoofdzakelijk minder actuele titels).

Faculteitsbibliotheek 2014
Faculteitsbibliotheek 2014