Alumni in de ban van de canon

Kaart van Brugge, anonieme meester. Musea Brugge via artinflanders.be. Fotograaf Hugo Maertens (vergrote weergave)

Kaart van Brugge, anonieme meester. Musea Brugge via artinflanders.be. Fotograaf Hugo Maertens

(01-09-2021) Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) openen forum voor reflectie op Canon van Vlaanderen

De “Canon van Vlaanderen” laat weinig historici onberoerd. Een vastgelegde lijst van ankerpunten uit de Vlaamse geschiedenis en cultuur, die “leerlingen op school en nieuwkomers in inburgeringscursussen” moeten kennen. Terwijl experten in een commissie samenkomen om over de canon te reflecteren, kreeg de alumnivereniging voor historici van de UGent de vraag of ook zij hierover van zich laat horen.


Als reactie op die vraag willen de Oud-Studenten Geschiedenis Gent (OSGG) een omgeving creëren waarin geïnformeerd gedebatteerd kan worden over nut en onnut van een (identitaire?) canon. Nu duidelijk is dat de canon er sowieso komt, is ook een discussie over de contexten waarin de canon wordt ingezet van belang. Daarom heeft het OSGG een platform ontwikkeld waarop opiniestukken en multimedia worden verzamelen en UGent-alumni worden uitgenodigd hun meningen en ervaringen te delen. Een dynamisch archief voor de toekomst dus, en een discussieforum. Want wat denken historici en UGent-alumni, misschien wel actief in het onderwijs of de erfgoededucatie, over deze canon?

Hebt u in de voorbije maanden interessante stukken voorbij zien komen die nog niet op de website zijn gearchiveerd? Aarzel niet om extra teksten door te spelen aan het OSGG of om bij te dragen tot het forum via osgg@ugent.be.

Nu geschiedenis volop in de kijker staat, is het aan ons om ervoor te zorgen dat historici en belanghebbenden over deze zaak gehoord worden. Met de verzamelde dossiers op de website zorgt het OSGG ervoor dat deze argumenten kritisch overwogen en geïnformeerd zijn.


Link: http://www.osgg.be/in-de-ban-van-de-canon/
Vragen en contact: osgg@ugent.be