Flepostore online

Flepostore - Ceramic sample (vergrote weergave)

Flepostore - Ceramic sample

(06-05-2021) De Vakgroepen Archeologie en Geologie van de Universiteit Gent kondigen met trots de lancering van de online open-access referentiecollectie FLEPOSTORE aan.

De Vakgroepen Archeologie en Geologie van de Universiteit Gent kondigen met trots de lancering van de online open-access referentiecollectie FLEPOSTORE aan: Flemish Pottery & Stone Reference collection. Vanaf vandaag is ze online te consulteren via: https://flepostore.ugent.be/

De referentiecollectie richt zich op aardewerk en natuursteen dat aangetroffen wordt op archeologische sites en in historische gebouwen in Vlaanderen, daterend vanaf de prehistorie tot en met de pre-industriële tijd. Doel is het verzamelen en ontsluiten van diagnostisch referentiemateriaal uit archeologische en geologische context waarvan de herkomst met zekerheid bekend is. Het betreft aardewerk afkomstig uit pottenbakkerscontexten en klei en steen afkomstig uit groeves of natuurlijke ontsluitingen.

Zo maakt FLEPOSTORE de identificatie en oorsprongsbepaling van deze geo-materialen toegankelijk en wil de Universiteit Gent op interdisciplinaire wijze de brug slaan tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Flepostore is er dus voor alle belanghebbenden: studenten, onderzoekers, erfgoed-professionals en iedere geïnteresseerde in geo-materialen in archeologische en historische context.

De materialen worden online ontsloten door middel van hoogwaardige macro- en microscopische foto’s, gedetailleerde beschrijvingen en geografische informatie. Alle stalen worden offline gearchiveerd in een fysieke collectie. De collectie is niet statisch en daarom zal in de toekomst verder ingezet worden op het uitbreiden en verder verbeteren van de documentatie.

Het project werd gefinancierd door een FWO-Hercules project voor Middelzware Onderzoeks-infrastructuur. De referentiecollectie kon slechts tot stand komen dankzij de talrijke bijdrages van veel verschillende partners & collega’s. We wensen hen daarom langs deze weg hiervoor ook hartelijk te bedanken.

Prof. Wim De Clercq, Prof. Philippe Crombé, Prof. Veerle Cnudde, Prof. Tim De Kock, Prof. Roland Dreesen & dr. Sibrecht Reniere

Onderzoekseenheid Historische Archeologie van NW-Europa, Onderzoekseenheid Prehistorie van NW-Europa, PProGRess onderzoeksgroep van de Vakgroep Geologie; Universiteit Gent.

Foto Copyright C. Verhelst (middeleeuws grijs reducerend baksel van de pottenbakkerssite Houthulst Groenestraat)