Musea

In het Pand vindt u volgende musea van de Universiteit Gent:

 

digest

Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde

In dit museum vindt u geneeskundige instrumenten uitgestald uit de Gallo-Romeinse oudheid en uit de 18e, 19e en 20 eeuw, en ook vele objecten in verband met de recente ontwikkeling van de geneeskunde.

Museum voor Etnografische Verzamelingen

Etnische kunst verwijst naar de kunstvormen van niet-westerse culturen. De UGent concentreert zich op Afrika en Oceanië, maar ook Zuidoost-Azië, Noord-Amerika en Europa worden behandeld.

Archeologische vondst (Grieks)

Archeologisch Museum

Dit museum huisvest Romeinse en Egyptische bronzen beelden en zegels, opgravingsvondsten uit de Bronstijd, een belangrijke collectie van Romeins en Grieks aardewerk en glaswerk, Etruskische potten, een collectie laat- en postmiddeleeuws aardewerk, enzovoort.

delightoImaginair Museum Dierick Jeroen Bosch

De collectie omvat kleurenfoto's op ware grootte van het oeuvre van kunstschilder Jeroen Bosch (1450-1516).