Huidige werking

De meeste avondcolloquia worden voor accreditering goedgekeurd zodat door deze te volgen de leden probleemloos in staat worden gesteld elk jaar voldoende “Credit Points” (C.P.’s) te verkrijgen.

Tijdens de woensdagavondcolloquia worden alle medische topics behandeld en dit steeds in multi­disciplinair verband. In de cyclus “Farmacotherapeutisch Bijblijven” wordt op de praktijk gerichte informatie gegeven met betrekking tot medicamenteuze therapie. Het symposium geschiedenis van de geneeskunde, het  colloquium voor de collega’s van Zeeuws-Vlaanderen en de diner-causerie zijn activiteiten die jaarlijks worden aangeboden.

Aan derden biedt de  Vereging haar ‘know how” aan als congresorganisator. Jaarlijks wordt voor de Commissie Medische Ethiek UGent / UZ Gent een avondcolloquium georganiseerd, elk academiejaar is er voor de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen een Master-Na-Master les en de goede contacten met de Orde der Artsen van Oost-Vlaanderen resulteren nu en dan in avondcolloquia die telkens druk bezocht worden.