Cardiologie

Een patiëntgerichte benadering van optimale en levenslange cardiovasculaire zorg via de wetenschap, gaande van preventie tot behandeling, teneinde de last van hart- en vaatziekten te verminderen.

Onderzoeksactiviteiten

De afdeling cardiologie investeert in een reeks onderzoeksgebieden die zeer uiteenlopende onderdelen van het cardiovasculaire systeem omvatten, van vaatziekten, valvulaire dysfunctie, geleidings- en ritmestoornissen, sekse- en genderverschillen tot hartfunctiestoornissen, met specifieke aandacht voor de aorta, hypertensie, fysiologische pacing, myocardiale functie, valvulaire regurgitatie en pulmonale hypertensie.

Onderzoeksstaf

Onderzoeksprojecten

Aorta en (volwassen) aangeboren aandoeningen

 • Ontwikkeling van een platform voor precisiegeneeskunde in erfelijke thoracale aortaziekte: door integratie van basiswetenschappen (muis- en zebravismodellen) en menselijke gegevens trachten wij betere strategieën voor risico stratificatie en behandeling te identificeren.
 • Transitie in cardiologie : ontwikkelt een evidence-based transitieproject, dat een positief effect heeft op ziekte gerelateerde kennis, levenskwaliteit, transitie-ervaring en zorgcontinuïteit.
 • Precisiegeneeskunde in ziekten die hun oorsprong hebben in de kindertijd: Een levensduurperspectief op versnelde veroudering bij aangeboren hartziekten met behulp van de epigenetische klok.

Hypertensie en vasculaire ziekten

 • Hypertensie accurate diagnose, optimaal beheer & nieuwe therapieën, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Hypertensie en de Europese Vereniging voor Hypertensie. 
 • Fibromusculaire dysplasie & spontane coronaire dissectie (FMD & SCAD) diagnose, behandeling en opvolging; in samenwerking met verschillende afdelingen in UZ Gent en verschillende andere centra in België & Europa & wereldwijd. 
 • Optimaal management van antistolling, in samenwerking met de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. 
 • Cardiovasculaire screening en diabetes mellitus in samenwerking met endocrinologie en revalidatie & kinesitherapie. 
 • Cardiovasculaire en metabole aandoeningen in transgenders
  ENIGI: onderzoek naar de interactie tussen hormonale en genderrol-gerelateerde factoren bij transgender mannen en vrouwen, een samenwerkingsproject met de afdeling Endocrinologie.

Cardiale geleidingsstoornissen en fysiologische pacing

 • Onze onderzoeksgroep onderzoekt de electrocardiografische en echocardiografische karakteristieken van linkerbundeltakblok, en onderzoekt de pathofysiologie van linkerbundeltakblok in de context van hartfalen en cardiale resynchronisatie therapie. In het bijzonder analyseren we de impact van linkerbundeltakblok op linkerventrikel remodellering bij patiënten met hartfalen om risicostratificatie en behandelingsstrategie mogelijk te maken.
 • Wij streven ernaar de huidige pacing strategieën voor individuele patiënten te optimaliseren en dragen bij tot de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve pacingmodaliteiten. De focus van dit onderzoek ligt op het verkrijgen van fysiologische pacing met behoud van normale hartcontractie tijdens pacing. De elektrofysiologische afdeling van het Universitair Ziekenhuis Gent is een pionier op het gebied van pacing van het geleidingssysteem met een uitstekende internationale reputatie op het gebied van fysiologische pacing. 

Valvulaire hartziekten

 • Onze groep heeft een nieuwe echocardiografische  inschalingsmethode ontwikkeld voor mitralisklep regurgitatie die een verbeterde inschaling, risicostratificatie en besluitvorming bij mitralisklep regurgitatie mogelijk maakt. 

Pulmonaire hypertensie

 • Studie en ontwikkeling van vroegtijdige diagnose en behandeling van PAH bij systemische sclerose en porto- pulmonale hypertensie in samenwerking met de afdelingen reumatologie.