ManaMa specialistische tandheelkunde

Behandelruimte Tandheelkunde UZ Gent P8De masteropleiding specialistische tandheelkunde heeft tot doel om:

  • algemeen tandartsen verder op te leiden tot hooggekwalificeerde practici met een bijzondere bekwaamheid
  • practici af te leveren die competent en autonoom hun bekwaamheid kunnen beoefenen
  • practici op te leiden die binnen een algemeen tandheelkundig en medisch perspectief kunnen werken
  • practici af te leveren die kunnen werken in een brede maatschappelijke context

                                    

De links naar de studiekiezer geven meer info over de opleiding en het programma van de verschillende afstudeerrichtingen. De toelatingsvoorwaarden zijn te vinden in de rubriek 'informeer je'.

Coördinatie : Prof. Maarten Meire - contact

Coördinatie : Prof. Sivaprakash Rajasekharan - contact

Coördinatie : Prof. Guy De Pauw - contact

Coördinatie : Prof. Jan Cosyn - contact

                      

Voor algemene vragen over de ManaMa opleiding specialistische tandheelkunde, kan je de curriculummanager Mevr. Mieke De Cokere contacteren - contact