IJkingstoets

Wat?

De ijkingstoets Farmaceutische Wetenschappen is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kan je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding aan te vatten.

Verplicht?

Om te kunnen starten aan de opleiding farmaceutische wetenschappen is deelname aan de ijkingstoets verplicht. Het resultaat dat je behaalt is niet bindend. Dat wil zeggen dat de universiteit jouw inschrijving niet kan weigeren op basis van jouw score. Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen.

 

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op verplichte deelname aan de ijkingstoets.

Heb je niet deelgenomen aan de ijkingstoets en val je niet onder één van deze uitzonderingen, dan kan je een gemotiveerde aanvraag tot inschrijving indienen via ijkingstoets.fa@UGent.be.

Data en inschrijving


Bekijk alle praktische info op www.ijkingstoets.be.


Inhoud ijkingstoets


De toets bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
    Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuren en basen, redoxreacties, kinetiek en organische stofklassen
    Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen

De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 4 à 5 uur wiskunde en 1 uur chemie.

Voorbereiding


Je kan je voorbereiden op de toets via vragen uit voorgaande edities.

Resultaat


Je krijgt jouw resultaat via mail ten laatste 7 dagen na het afleggen van de toets. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een inschatting over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Wat erna?

Ben je geslaagd voor de ijkingstoets, dan heb je bewezen over voldoende academisch potentieel én de nodige wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden te beschikken om de opleiding farmaceutische wetenschappen aan te vatten.

Blijkt uit de ijkingstoets dat jouw basiskennis chemie bijgeschaafd moet worden, dan kan je deelnemen aan de vakantiecursus chemie.

Voor wiskunde biedt de faculteit geen vakantiecursus aan. Wel worden er bij het begin van het academiejaar door het monitoraat extra groepslessen georganiseerd over de belangrijkste onderwerpen die vanuit het secundair onderwijs gekend verondersteld zijn.


Verder kan je gedurende het ganse academiejaar terecht bij de facultaire studiebegeleiders voor een meer gepersonaliseerde begeleiding bij het verwerken van de leerinhoud van de vakken wiskunde, chemie en fysica.

 

Contact

Ijkingstoets.fa@UGent.be