Verschil Handelswetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen

Overeenkomsten HW en TEW

Zowel handelswetenschappen (HW) als toegepaste economische wetenschappen (TEW) zijn academische opleidingen (d.w.z. gesteund op onderzoek) die de werking van een bedrijf bestuderen. Doorheen de studies combineer je theorie en praktijk. De masterproef is het sluitstuk van beide opleidingen.

Belangrijke basisopleidingsonderdelen zijn economie en boekhouden. Daarnaast zijn er belangrijke ondersteunende vakken zoals wiskunde, recht, talen en pc-vaardigheden.

Beide opleidingen bereiden je voor op (management)functies in bijvoorbeeld accountancy-, financiële-, marketing-, management- en informatica-afdelingen van ondernemingen of bij banken en verzekeringsmaatschappijen, de distributiesector, fiscale en consultancybureaus, bij de overheid of socialprofitsector, ...

Verschillen HW en TEW

Toegepaste economische wetenschappenhandelswetenschappen
meer wiskunde minder wiskunde
meer statistiek minder statistiek
veeleer analytisch veeleer projectgericht
ontwikkeling van bedrijfsmodellen toepassen van bedrijfsmodellen
mogelijke stage verplichte stage
verdieping verbreding