Afspraak GIT-begeleiding bij heroriëntering naar andere opleiding binnen de faculteit

Je was reeds student aan onze faculteit en wenst een andere bachelor te volgen binnen onze faculteit?

Je kan niet zomaar lukraak kiezen bij wie je een afspraak maakt.

Bekijk goed tot welke van onderstaande categorieën je behoort en maak jouw afspraak bij de juiste persoon:

Individuele afspraken bij start van academiejaar 2022-2023:

 • De individuele afspraken voor GIT-begeleiding gaan pas door vanaf de start van de eerste lesweek (= vanaf 26 september).
 • Het inplannen van een afspraak zal mogelijk zijn vanaf woensdag 21 september.
 • Wie voor de start van het academiejaar meer info wil over zijn GIT, dient een  online infosessie te volgen.

Veranderen binnen EW/TEW/HIR onderling

 • Studenten die de overstap willen maken binnen EW/TEW/HIR:

Van Ba EW/TEW/HIR naar Ba HW

 • Studenten die de overstap willen maken van EW/TEW/HIR naar HW die:

Van Ba HW naar Ba EW/TEW/HIR

 • Studenten die de overstap willen maken van HW naar EW/TEW/HIR die:

Van Ba HW naar Ba BPM

 • Studenten die de overstap willen maken van HW naar BPM die:
  • in 2021-2022 enkel in 1e Ba waren ingeschreven, maken een afspraak bij Tine Claeys
  • in 2021-2022 reeds in hogere jaren waren ingeschreven, maken een afspraak bij Charlotte Torck

Van Ba BPM naar Ba HW

 • Studenten die de overstap willen maken van BPM naar HW:

Van Ba EW/TEW/HIR naar Ba BPM

 • Studenten die de overstap willen maken van EW/TEW/HIR naar BPM:

Van Ba BPM naar Ba EW/TEW/HIR

 • Studenten die de overstap willen maken van BPM naar EW/TEW/HIR:

Andere situatie?

Kan je jouw situatie niet terugvinden in één van bovenstaande categorieën (bvb. een studieverandering naar een andere master)? Mail naar en schets jouw situatie. Vervolgens zal je doorverwezen worden naar de juiste persoon.