Plechtige proclamaties

Data 2023

De data voor de plechtige proclamaties in 2023 zijn momenteel nog niet gekend. Alle studenten die kunnen afstuderen in januari 2023, juni 2023 en september 2023 ontvangen in het voorjaar een 'Save the date'. 

Toga en cap

Alle afgestudeerden worden uitgenodigd om tijdens de ceremonie een mastertoga te dragen. Je kan de toga kosteloos ontlenen voor de duur van de plechtigheid. Gelieve uiterlijk een half uur vóór de ceremonie een toga af te halen in het Ufo (aan de ingang van het auditorium). Er wordt gevraagd je identiteitskaart als waarborg af te geven. Je zal ook de mogelijkheid krijgen om de cap (met afstudeerjaar) aan te kopen. Verdere informatie hierover ontvang je later via e-mail.

Afhalen diploma

Na de plechtige proclamatie haal je ook jouw diploma af. Wie niet aanwezig kan zijn op de uitreiking, kan volmacht geven om het diploma af te halen. Niet-afgehaalde diploma's kan je enkele dagen later ophalen bij de afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's (UFO), tijdens de openingsuren.

Volmacht formulier afhalen diploma

Locatie

De plechtige proclamatie vindt plaats in het Ufo-gebouw van de Universiteit Gent (Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent).

Inschrijven

Inschrijven voor de plechtige proclamatie is verplicht. Je mag maximaal drie personen meebrengen naar de plechtige proclamatie.

Foto's

    Bekijk na jouw proclamatie de foto's van 2022 en alle vorige jaren in het online fotoalbum.

    Contact