Stage binnen de educatieve master

Zoekt u een stagiair voor uw vak economie? Elke student vervolledigt tijdens zijn/haar educatieve master drie stageperiodes.

Elke stageperiode bestaat uit:

  • 6u observeren
  • 15u actieve stage
  • 3u mesoactiviteiten (ontwikkelen van leermateriaal, deelname aan buitenschoolse activiteiten, ...)

Op het einde van het academiejaar wordt een uitgebreide receptie georganiseerd waar alle stagementoren elkaar kunnen ontmoeten.

 

Contacteer Evelien Opdecam () voor meer informatie of om een stageplaats aan te bieden.