Commissie Strategie en Organisatie

Opdracht

Deze commissie is belast met de beleidsvoorbereiding inzake structuur van de faculteit (o.a. indeling in vakgroepen), personeelsallocatie (AP en ATP), kredietverdeling, onderwijsbelasting, huishoudelijk reglement, nieuwbouw, toewijzing van lokalen, . . . Deze commissie geeft ook adviezen aan de faculteitsraad over strategische aangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

 • Facultair bestuur
  • Ignace De Beelde (vicedecaan onderwijs), wordt vanaf 01/10/2022 opgevolgd door Frederik Gailly
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
  • Maggie Geuens (vicedecaan onderzoek en voorzitter van de CWO)
  • Patricia Everaert (facultaire vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)
 • Vakgroepvoorzitters
  • Freddy Heylen
  • Bertel De Groote
  • Paul Gemmel
  • Mario Vanhoucke
  • Bram Verschuere
 • Voorzitter commissie internationalisering: Luc Van Ootegem
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Mathieu Simoens
  • NIcolai De Wulf
  • Bieke Henkens
 • Administratief en technisch personeel
  • Fanny Buysschaert
  • Damien Decorte
  • Helena Goossens
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Joren Huysmans
  • Laurent Duthois