Onderzoeksdagen

Bedoeling en overzicht

De bedoeling van deze dag is drievoudig

  • Kennisname van het type onderzoek dat onze doctorale onderzoekers uitvoeren en hoe iedereen evolueert. Ideaal zou zijn dat we op z’n minst een idee krijgen over het algemene thema en de objectieven van elk doctoraat, evenals hoe het doctoraat gestructureerd zal worden (hoeveel papers, welke methodologieën, …). Tijdens de paper presentatie bespreekt de doctorandus/a additioneel een paper zoals op een wetenschappelijk congres gebeurt.
  • Doctorandi komen in een vroeg stadium te weten naar welk type doctoraten de faculteit streeft. Bovendien leren ze andere doctorandi kennen die mogelijks met gelijkaardige problemen geconfronteerd worden dan zijzelf.
  • Teambuilding activiteit tijdens de welke alle leden van de faculteit elkaar beter kunnen leren kennen

Practical

  • The next annual research day will take place on Monday 22 May 2023 at Campus Tweekerken.

Plenary session

  • More info coming soon

 

Workshops

  • More info coming soon

Schedule

  • More info coming soon

Contact

febresearchday@ugent.be