Bachelor

Keuze van een bachelor-optie

Na het eerste jaar bachelor in de ingenieurswetenschappen kan de student een keuze maken uit de volgende opleidingen:

  • Bouwkunde
  • Chemische technologie en materiaalkunde
  • Computerwetenschappen
  • Elektrotechniek
  • Toegepaste natuurkunde
  • Werktuigkunde-elektrotechniek