ATP-Functie-Evaluatiecommissie(s)

Taakomschrijving

voert de functie-evaluatie uit van elke te evalueren ATP-functie
(de samenstelling van de facultaire ATP-functie-evaluatiecommissie wordt bepaald door de vakgroep waarbinnen de te evalueren ATP-functie zich situeert; naast de facultaire vertegenwoordigers zetelen de directeur van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en het afdelingshoofd van de afdeling Personeelsbeleid van DPO in elke functie-evaluatiecommissie ATP).

Samenstelling

Voor alle ATP-functies van de FEA

Patrick De Baets (decaan, voorzitter AP/ATP-Beleidscommissie)

Lieva Van Langenhove (voormalig secretaris ATP-Beleidscommissie)

Voor functies in EA01

Johan Lagae

Voor functies in EA05

Bart Dhoedt

Voor functies in EA06

Koen De Bosschere

Voor functies in EA07 en EA18

Joris Walraevens

Voor functies in EA08

Luc Dupré

Voor functies in EA11 en EA17

Christophe Leys

Voor functies in EA14 en EA15

Peter Troch

Voor functies in EA51, EA55 en EA56

Filip De Turck (academisch secretaris)

Voor functies in EA58

Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur)