AP/ATP-Beleidscommissie

Taakomschrijving

  • formuleert adviezen aan de faculteitsraad i.v.m. het AP/ATP-beleid, door:
    • jaarlijks een AP/ATP-beleidsplan op te stellen voor een periode van 5 jaar, inclusief een concrete invulling voor het eerste jaar. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de behoeften van de facultaire ondersteunende diensten en vakgroepen, en anderzijds met de desbetreffende richtlijnen van het centraal bestuur;
    • voorstellen te doen voor de besteding van financiële middelen waarvoor de commissie bevoegd is (bv. middelen toegekend aan de FEA ter compensatie van niet-gebruikte P-punten en academiseringsmiddelen)
  • doet voorstellen om evt. personeelsproblemen die zich voordoen binnen de FEA op te lossen
  • onderzoekt (voor zover nodig) mogelijkheden voor de mutatie van ATP-leden binnen of buiten de FEA

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP

Jelle Laverge (verv. Johan Lagae; EA01), Bart Dhoedt (verv. Mario Pickavet; EA05), Koen De Bosschere (verv. Gert De Cooman; EA06), Joris Walraevens (verv. Aleksandra Pizurica; EA07), Luc Dupré (verv. Lieven Vandevelde; EA08), Kevin Van Geem (verv. Dagmar D'hooge; EA11), Geert De Schutter (verv. Nele De Belie; EA14), Peter Troch (verv. Tom De Mulder; EA15), Christophe Leys (verv. Rino Morent; EA17), El-Houssaine Aghezzaf (verv. Johannes Cottyn; EA18)

OAP

Annelies Coene (verv. Servaas Lips), Femke De Backere (verv. Jasper Goethals), Sven Rogge (verv. Kevin De Ras)

ATP

Marijke De Keyser (verv. Dimitri Van Cauwelaert), Johanna Louwagie (verv. Peter Guns), Roger Van Hecke (verv. Jeroen Ongenae)

Studenten

Simon Ganne (verv. Laura Sondakh), Flor Sanders (verv. Mattias Niels)

Raadgevend

Dick Botteldooren (lid Onderzoeksraad), Gert De Cooman (lid Raad van Bestuur UGent), Hennie De Schepper (onderwijsdirecteur), Filip De Turck (academisch secretaris), Kurt Stockman (verv. Jos Knockaert; vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk), Jo Verhaevert (verv. Jeriffa De Clercq; vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Sabine Wittevrongel (lid Onderzoeksraad)

Ambtshalve

Hendrika Van Nieuwenhove (facultair beleidsmedewerker)

Documenten

Overzicht personeelspunten