Academische Strategische Adviesraad

Taakomschrijving

De Academische Strategische Adviesraad

 • formuleert adviezen aan de faculteitsraad FEA;
 • fungeert als klankbord met betrekking tot de facultaire strategie op het vlak van onderwijs, onderzoek, externe dienstverlening en internationale samenwerking.

De leden van de Academische Strategische Adviesraad zijn ZAP-vertegenwoordigers van de FEA in de centrale adviesorganen en universitaire commissies én de voorzitters van de permanente facultaire commissies.

Samenstelling

Bureau faculteitsbestuur

 • Patrick De Baets, decaan
 • Hennie De Schepper, onderwijsdirecteur (en lid Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit, facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Realiseren van stepping stones voor internationalisering in de facultaire opleidingen, facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen, facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Versterken van de werkveldcomponent in de facultaire opleidingen)
 • Filip De Turck, academisch secretaris

ZAP-vertegenwoordigers in universitaire commissies

 • Dick Botteldooren, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad
 • Koen De Bosschere, voorzitter ICT-commissie en voorzitter ICT-gebruikerscommissie (en facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Opmaken van een masterplan Ardoyen samen met de FBW en de FEB)
 • Gert De Cooman, lid Raad van Bestuur UGent, lid Personeelsbeleidscommissie
 • Dirk De Meyer, EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Bibiotheekcommissie
 • Geert De Schutter, ZAP-lid Exacte en Toegepaste Wetenschappen IOF-raad
 • Bjorn De Sutter, EA-vertegenwoordiger ICT-gebruikerscommissie
 • Luc Dupré, expert-lid IOF-raad
 • Leo Kestens, EA-vertegenwoordiger Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
 • Johan Lagae, EA-vertegenwoordiger Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
 • Kim Verbeken, EA-vertegenwoordiger Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering (en facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Realiseren van stepping stones voor internationalisering in de facultaire opleidingen, facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen)
 • Sabine Wittevrongel, EA-vertegenwoordiger Onderzoeksraad (en voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)

Uitgebreide raad -  voorzitters permanente facultaire commissies en facultaire verantwoordelijken universiteitsbrede beleidskeuzes

 • Michiel Dehaene, facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Hendrik De Bie, voorzitter Facultaire Doctoraatscommissie
 • Michel De Paepe, facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie en facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Herbert De Smet, voorzitter PR-commissie
 • Bart Dhoedt, facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Jos Knockaert, facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Jelle Laverge, voorzitter Commissie Ethiek en Datamanagement en facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Mia Loccufier, voorzitter Facultaire Toetscommissie
 • Patrick Segers, voorzitter Stagecommissie en facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Versterken van de werkveldcomponent in de facultaire opleidingen
 • Marijke Steeman, facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie en facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen
 • Heidi Steendam, voorzitter Financiële Commissie
 • Dirk Stroobandt, voorzitter Bouw- en Milieucommissie en facultair verantwoordelijke UBK UGent bouwt (onder)wijs – Opmaken van een masterplan Ardoyen samen met de FBW en de FEB
 • Peter Vanden Abeele, facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Maarten Van Den Driessche, facultair verantwoordelijke UBK De maatschappelijke identiteit van de UGent versterken – Bijdragen aan de verdere uitbouw van de Gentse Stadsacademie
 • Jo Verhaevert, facultair verantwoordelijke UBK Duurzaamheid – Versterken van de component duurzaamheid in de facultaire opleidingen