Je bent nog niet geslaagd voor 30 studiepunten in eerste bachelor

Bekijk de filmpjes op Ufora over de opmaak van je curriculum.

Lees aandachtig de facultaire curriculumregels. Let in het bijzonder op de volgende bepalingen:

  • Je bent verplicht om alle resterende vakken van het eerste modeltrajectjaar op te nemen.
  • Je kan nog geen vakken van het tweede modeltrajectjaar opnemen.
  • Je kan niet meer studiepunten opnemen dan de stand van je leerkrediet toelaat

Extra tips

Je studievoortgang in de opleiding is tot hier toe beperkt. Naast de curriculumregels zijn er nog een aantal andere zaken waar je het best rekening mee houdt. Lees daarom onze extra tips na.

Vaak gestelde vragen

Ik heb net geen 30 studiepunten verworven in eerste bachelor. Kan ik een uitzondering krijgen?

De curriculumcommissie staat slechts in bepaalde, uitzonderlijke situaties een afwijking toe, vb. indien je een leeg eerste semester hebt of vorig jaar niet aan de vereiste van 30 studiepunten kon voldoen wegens ziekte. Contacteer je trajectbegeleider indien je denkt in aanmerking te komen.

Indien ik bij de start van het tweede semester wel meer dan 30 studiepunten van eerste bachelor verworven heb, mag ik dan automatisch mijn curriculum aanvullen met vakken van tweede bachelor?

Neen, je moet hiervoor nog steeds een aanvraag indienen bij de curriculumcommissie. De curriculumcommissie beoordeelt dossier per dossier of de gemaakte studievoortgang in het eerste semester voldoende is. Contacteer na de puntenbekendmaking van het eerste semester je trajectbegeleider om een aanvraag in te dienen. Bekijk reeds welke vakken van tweede bachelor je zou willen opnemen. Zorg ervoor dat deze vakken passen in je lesrooster en dat je voldoet aan de gevraagde begincompetenties.

Ik wens een kleiner studiepakket op te nemen dat niet alle resterende vakken van het eerste modeltraject bevat.

Kijk hier voor meer informatie.

Ik heb onvoldoende leerkrediet om alle resterende vakken van eerste bachelor op te nemen. Wat nu?

Je kan enkel (her)inschrijven als je beschikt over minstens voldoende leerkrediet om de resterende vakken van eerste bachelor op te nemen.

Bij een tekort aan leerkrediet kan de directeur Onderwijsaangelegenheden je een individuele uitzondering toestaan om toch méér studiepunten op te nemen dan je leerkrediet toelaat. Bekijk hier de procedure.

Curriculum registreren

Je dient je curriculumvoorstel in via Oasis uiterlijk op 4 oktober 2021 volgens de werkwijze die je terugvindt op de webpagina over herinschrijven aan de faculteit.

Begeleiding

Op Ufora vind je verschillende filmpjes waarin de curriculumregels en de stappen in Oasis worden toegelicht. Heb je na het bekijken van deze filmpjes nog vragen, dan kan je na de puntenbekendmaking in september terecht tijdens onze (virtuele) consultatiemomenten. Hier krijg je de mogelijkheid om individuele vragen te stellen of om advies te vragen. Je kan de data bekijken en inschrijven voor een consultatiemoment via de reservatietool (GEEN mededeling vermelden bij de inschrijving).

In september en oktober reserveren we onze individuele afspraken graag voor specifieke vragen (weigering opleiding, bijzonder statuut, afwijkingen op de curriculumregels, heroriëntering …).

Kleine vragen kan je steeds via mail doorsturen.

Goedkeuren curriculum

Je curriculum wordt goedgekeurd tegen ten laatste 15 november. Je volgt intussen alle lessen zoals je in je curriculumvoorstel hebt opgenomen. Je krijgt een bericht via je UGent-mail wanneer je voorstel goedgekeurd wordt of als je voorstel niet voldoet aan de regels of keuzebepalingen.