Projectmatige dienstverlening

Algemeen

Binnen projectmatiges samenwerkingen kunnen we wetenschappelijke inzichten en praktische ondersteuning in het domein van productontwikkeling bieden, en dit specifiek vanuit onze pijlers rond duurzaamheid, industrie en onderwijs. Deze projectmatige samenwerking is mogelijk in verschillende vormen zoals hieronder toegelicht.

  Projecten met studenten

  De onderzoeksgroep design.nexus is sterk verweven met de opleiding Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen op de UGent Campus in Kortrijk.

  De Industrieel Ingenieurs Industrieel Ontwerpen (IO) ontwerpen nieuwe producten of verbeteren bestaande producten en diensten. Dit innovatieproces is voor bedrijven een cruciale factor van vernieuwing en een industrieel ontwerper is een belangrijke motor in dit proces. Er zijn verschillende mogelijkheden om als bedrijf met deze studenten samen te werken. Naar de webpagina van de opleiding

  • Specifieke Ontwerpopdrachten / periode oktober - december of februari - mei / moet passen binnen een vak van de opleiding
  • Bachelorproeven / periode februari - mei / gaan aan de slag met onderzoeksvraag
  • Stages / studenten werken gedurende een periode actief mee binnen de ontwerpafdeling van een bedrijf
  • Masterproeven: Bedrijven kunnen een ontwerpopdracht uitschrijven met een innovatieve component waarbij ook een luik onderzoek noodzakelijk is. Enkele voorbeelden van voorgaande masterproeven.
  Neem contact met ons via design.nexus@ugent.be voor vragen rond samenwerkingen met studenten

  Projecten met onderzoekers

  Heel wat verschillende samenwerkingsvormen zijn mogelijk waarbinnen u als bedrijf kan samenwerken met onze onderzoekers. Dit kan via 1 op 1 projecten waarbinnen wij dienstverlening kunnen aanbieden (transfer van kennis) of als partner fungeren (nieuwe kennis opbouw) en waarbinnen u ook mogelijks (afhankelijk van de aard en grootte van het project) financiering kan aanvragen.   

  • Project op maat (1 op 1)

  We bekijken samen met u wat er mogelijk is en maken u een passend voorstel.

  • VLAIO Ontwikkelingsproject

  Een vernieuwend idee, maar nog heel wat uitdagingen? Een nieuwe technologie, proces, nieuwe dienst of innovatief prototype? Bekijk dan zeker de mogelijkheden binnen een VLAIO Ontwikkelingsproject. Binnen een dergelijk project kunnen wij zowel als dienstverlener of als partner optreden.

  Meer info rond VLAIO Ontwikkelingsprojecten

  • VLAIO Onderzoeksproject

  Een innovatief idee waarvoor nieuwe kennis en onderzoek nodig is? Bekijk dan zeker de mogelijkheden binnen een VLAIO Onderzoeksproject. Binnen een dergelijk project kunnen wij zowel als dienstverlener of als partner optreden.

  Meer info rond VLAIO Onderzoeksprojecten

  • Baekeland mandaat / toegepast doctoraatsonderzoek heel specifiek op een case van een bedrijf of van een consortium van bedrijven

  Baekeland-mandaten bieden bedrijven de kans om met een onderzoeker een project uit te voeren. Het betrokken bedrijf staat in voor de strategische oriëntatie van het project en eveneens voor een deel cofinanciering. Het project heeft duidelijk een economische finaliteit maar geeft de onderzoeker tegelijk de kans om een doctoraat uit te voeren. De universiteit staat in voor de begeleiding naar een doctoraat.

  Meer info rond Baekeland mandaten.

  Collectieve projecten 

  We hebben steeds collectieve onderzoeksprojecten lopen waarbinnen bepaalde samenwerkingen eventueel ook mogelijk zijn. Bekijk hier het overzicht van onze lopende projecten

  Neem contact met ons via deze maillink voor vragen rond projectmatige samenwerkingen met onderzoekers