Studentenverenigingen

DLK

De rol of het statuut van de loeiende koe, een orgaan van architectuurstudenten aan de vakgroep architectuur en stedenbouw van de universiteit Gent, is moeilijk te bepalen, laat staan te omschrijven. Het is dan ook aan iedere generatie van studenten om de koe te claimen, waarbij absoluut niet dient vastgehouden te worden aan bestaande formats, maar vooral moet losgekomen worden van stereotiepe ideeën op wat iets is of kan betekenen. De loeiende koe is een mengvorm van inhoudelijke ambitie en ludieke chaos die allen voortspuien uit de vaststelling dat het onmogelijk is architectuur te studeren zonder hier tegelijk een felle, uitgesproken en gefundeerde mening op na te houden. Dit beest ontleent zijn bestaansrecht aan de veruitwendiging van die mening. https://www.facebook.com/deloeiendekoe

VTK

Het VTK (Vlaamse Technische Kring) is de overkoepelende vereniging van de faculteit Ingenieurswetenschappen, die alle ingenieursstudenten aan de universiteit bij elkaar brengt. http://www.vtk.ugent.be