Prijzen masterproef

Elk jaar worden er een aantal prijzen uitgereikt voor de meest verdienstelijke masterproefwerken. Deze prijzen worden toegekend op basis van de punten toegekend aan het tweede deel van de masterproef, waarbij 70% van de quotering gebaseerd wordt op de punten van het schriftelijke rapport en 30% op de mondelinge verdediging.

In eerste instantie zijn er een aantal prijzen voor de beste masterproeven die handelen over:

  • Gezelschapsdieren
  • Paard
  • Herkauwers
  • Varken
  • Algemeen diergeneeskundig thema inclusief pluimvee en konijnen
  • Dierenwelzijn
  • Studies gemaakt in de optie onderzoek.

Daarnaast zijn er nog 3 prijzen die los staan van de punten die door de examenjury worden toegekend, en waarvoor elke student op eigen initiatief kan postuleren:

  1. De Prijs van het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift (“VDT-prijs voor jonge auteurs”)
  2. De tweejaarlijkse Belgian Wildlife Disease Society  (‘BWDS’) prijs
  3. De Vlaamse Scriptieprijs