Masterproefsecretariaat Faculteit Diergeneeskunde

MASTERPROEFSECRETARIAAT :
Dhr. Bart De Pauw: Alle administratie
Vakgroep Morfologie (DI11)
Telefoon : 09 264 77 17
Bart.DePauw@UGent.be

 

ALGEMENE COÖRDINATIE :
Prof. P. Cornillie : Inhoudelijke inlichtingen
Vakgroep Morfologie (DI11)
Telefoon : 09 264 77 22

 

BIBLIOTHEEK:
Jan Bauwens
Decanaat (DI51)
Telefoon: 09 264 75 10
jan.bauwens@ugent.be

 

PUNTENVERWERKING:
Facultaire studentenadministratie
Decanaat (DI51)
Telefoon: 09 264 75 02