Kliniekinformatie voor studenten van het eerste & tweede modeltraject - Master Diergeneeskunde

Informatie omtrent de klinieken

Vanaf het eerste modeltrajectjaar van de masteropleiding ben je verplicht om aan de klinieken deel te nemen die gekoppeld zijn aan de kliniekvakken die je opgenomen hebt in jouw curriculum.

 • Hoeveel kliniek en op welke diensten je kliniek hebt vind je hier
 • Je dient je via Minerva in te schrijven voor het lopen van kliniek! Let wel: Minerva kan pas gebruikt worden nadat u zich heeft ingeschreven!
 • Kliniekboekje: Aanwezigheden op kliniek worden bijgehouden in een kliniekboekje. Het kliniekboekje wordt telkens op de laatste dag van je kliniek afgetekend, vergeet dit dus niet mee te brengen. Algemene regel voor zowel tijdens onderwijsactiviteiten als vakantieperiodes (zomerreces, kerstreces, enz.) is van 8-10 uur (met de mogelijkheid om langer te blijven).
  Afwezigheden worden doorgegeven aan de desbetreffende verantwoordelijke(n) met reden en/of doktersbriefje. De dagen die je moet inhalen worden met deze personen besproken.(zie info ‘Kliniekboekje’)
 • Klinieken missen: Wettig afwezig zijn is 1x inhalen, de datum wordt bepaald op het secretariaat van de betrokken dienst. In de inhaalweken van zowel het eerste als het tweede semester worden geen studenten ingeroosterd op kliniek. De algemene regel is dat wanneer studenten uit 1e en 2e master onwettig afwezig zijn dubbel moeten komen inhalen in de inhaalweek. Indien de student kan aantonen dat hij/zij reeds kliniek moet lopen in de inhaalweek wordt er een andere datum afgesproken met het secretariaat. In de examenperiode vinden er geen kliniekactiviteiten plaats, behalve met uitzondering voor studenten die alsnog moeten komen inhalen. Kliniek missen vlak voor examens door omstandigheden (bijvoorbeeld ziek zijn) regelt de betrokken student zelf met de desbetreffende dienst. Kliniekboekje moet meegebracht worden naar het theoretische examen voor elk vak en kan dan gecontroleerd worden.
 • Kliniekaanwezigheid tijdens verlofperiodes: Voor de verlofperiodes geldt een specifieke regeling per kliniek die je kan terugvinden op Kliniekaanwezigheid tijdens verlofperiodes. (ook te vinden op Minerva: infosite gemeenschappelijk gedeelte master diergeneeskunde, documenten 1ste Master).
 • Kliniekwissels: Alle kliniekwissels dienen minimaal 1 week op voorhand doorgegeven te worden aan het secretariaat van de desbetreffende dienst en de titularis van de desbetreffende dienst.  Vergeet uiteraard niet van je wisselpartner alsook de week die je wisselt te vermelden.

  Standaard onderwerp van de mail: “kliniekwissel kliniek x: naam student1 x naam student 2”.
  Enkel volledige weken worden gewisseld.

 • Zomerklinieken: Er zijn 11 weken tussen het einde van de examenperiode en de start van het nieuwe academiejaar. Voor het opstellen van dit voorstel werd rekening gehouden met twee principes:
  • Elke student heeft recht op een minimum van 5 weken vakantie.
  • Studenten moeten hun klinieken spreiden en mogen niet meer dan 6 weken kliniek lopen tijdens de zomerreces.
   • Overgang 3de bachelor – 1ste master: Alle studenten mogen maximaal 2 weken kliniek lopen  (pathologie / bijzondere dieren).
   • Overgang 1ste master – 2de master: Alle studenten moeten minimum 2 weken kliniek lopen, met een maximum van 4 weken.
 • Kliniekmateriaal: Het materiaal dat je nodig hebt voor de klinieken, kan je aanschaffen via de materiaalmeester van de studentenvereniging.