Keuzemomenten in de 2de Master

In de 2e proef en de 3e proef moet een student keuzeopleidingsonderdelen opnemen.

  • Hiervoor wordt voor de studenten van de 2e proef een infosessie georganiseerd begin november. Op deze infosessie worden de keuzepakketten Grote huisdieren en Gezelschapsdieren uiteengezet, die de studenten van de 2de proef in het tweede semester zullen volgen. Iedere student ontvangt na afloop een keuzeformulier, dat hij ten laatste op 30 november, ingevuld moet indienen bij de receptie van de faculteit.

    Het nadien nog aanpassen van deze keuze kan enkel na een gemotiveerd schrijven van de student dat via de FSA ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de decaan. Dergelijke aanvraag moet uiterlijk vóór het einde van het  1e semester worden ingediend bij de FSA.
  • Vóór de kerstvakantie organiseert de faculteit voor de studenten van de 2e proef een infosessie over de scriptie en over de optie- en keuzeopleidingsonderdelen van de 3e proef.

    Ten laatste eind februari bezorgen de studenten van de 2e proef hun formulier voor scriptiekeuze en hun formulier voor optie- en keuzeopleidingsonderdelen van de 3e proef aan de receptie van de faculteit.

Aanpassen van de optie- en keuzeopleidingsonderdelen van de 3e proef kan enkel na een gemotiveerd schrijven (gericht aan de decaan) van de student. Dit schrijven wordt ter advies voorgelegd aan de optiecoördinator en nadien ter goedkeuring aan de decaan. Dergelijke aanvraag moet uiterlijk 31 oktober ingediend zijn bij de FSA.

Het scriptiereglement is hier  terug te vinden.