Optimaliseer het droogzetmanagement

Droogstand

Eén van de belangrijkste en meest kritieke periodes is de droogstand. We weten dat koeien met een bestaande infectie (= koeien met verhoogd celgetal) gemakkelijker kunnen genezen tijdens de droogstand dan na een behandeling tijdens de lactatie omdat de uier in die periode tot rust kan komen en omdat er langwerkende antibiotica kunnen worden gebruikt. De droogstand biedt dus in zekere zin kansen. Maar wat in de praktijk maar al te vaak wordt vergeten is dat diezelfde droogstand eigenlijk ook een bedreiging vormt voor de uier: 60% van de nieuwe infecties ontstaan tijdens de droogstand.

De koeien zijn het meest gevoelig voor nieuwe infecties tijdens de droogstand (1) kort na het droogzetten en (2) rond de periode van afkalven.

  • Kort na het droogzetten omdat op dat moment de keratineplug die het slotgat moet afsluiten van de omgeving vaak nog niet gevormd is en omdat de koe ook niet meer wordt gemolken zodat binnengedrongen bacteriën zich gemakkelijk kunnen vasthechten in de uier. Uiteraard zal een groot deel van de binnengedrongen bacteriën wel nog worden afgedood door de ingebrachte antibiotica.
  • Rond de periode van afkalven is de koe erg gevoelig omdat de weerstand dan is gedaald en de keratineplug die het slotgat moet afsluiten vaak als is verweekt alsook omdat net op het moment dat ze het meest gevoelig is ze het minst wordt beschermd aangezien de ingebrachte droogzetter al het meeste van zijn activiteit heeft verloren. Vandaar dat op bedrijven waar meer als 50% van de klinische uierontsteking zich voordoen tijdens de eerste 100 dagen van de lactatie het erg nuttig kan zijn om de antibioticahoudende droogzetter te combineren met een inwendige speenafsluiter ("interne teatsealer") (zie foto). We weten immers dat 60% van de klinische uierontstekingen tijdens de eerste 100 dagen na afkalven hun oorsprong kennen tijdens de droogstand. De inwendige speenafsluiter sluit het slotgat van uier af tot op het moment van de eerste melkbeurt en overbrugt dus ook die periode dat de koe het minst beschermd is maar wel het meest gevoelig is voor nieuwe infecties.

Goed droogzetmanagement

Een goed droogzetmanagement bestaat uit:

  1. het droogzetten van alle koeien met langwerkende antibiotica al dan niet in combinatie met een inwendige speenafsluiter
  2. het scheren of branden van de uier
  3. het bekappen van de klauwen
  4. het voorzien van een droge, propere en comfortabele huisvesting.

Droogstaande koeien verdienen minstens evenveel aandacht als de melkgevende koeien, want goed begonnen aan de lactatie is half gewonnen!