Een psychoanalytische lezing van het religieus radicalisme binnen de context van de islam

Omschrijving: Radicaliseren wordt in de literatuur vaak benaderd als een identiteitsverhaal. Vanuit een kwalitatieve studie waarbij ik in gesprek ga met zowel hulpverleners als met (ex-)Syriëvertrekkers wil in onderzoeken hoe we radicaliseren en deradicaliseren/disengagement kunnen begrijpen en wat jihad betekent voor de deelnemers aan de studie. De studie wordt uitgevoerd vanuit een psychoanalytisch denkkader waarbinnen de verhouding identiteit-religie onderzocht wordt.
Promotor(en): Reitkse Meganck
Onderzoek(st)er(s): Amar El-Omari
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2021 - 2027